IAOM Eurasia Conference and ExhibitionIAOM Eurasia Milling CourseDistinguished IAOM Eurasia Conference and Exhibition Participants

With its 126-year history, International Association of Operative Millers (IAOM) is the world’s largest non-profit organization in the field of grain milling which unites grain millers and trade representatives for the development of education and training opportunities in industry-related areas. IAOM with its 10 directorates in the USA and 4 more in other parts of the world offers an international forum for sharing ideas, technological and educational opportunities, discovery of new products and services and networking.

Eurasian Region of IAOM consists of 32 countries with more than 2 billion of population and a total of 7.1 trillion dollars economic magnitude. At the same time, world’s largest wheat producers and flour exporters are situated in this region. Russia which is one of the top 5 wheat producers in the world with the production of 71.6 million tons of wheat, alone represents 10% of the world’s and 30% of Eurasian region’s wheat production. Ukraine with 25 million tons, Kazakhstan with 16 million tons and Turkey with 19 million tons of wheat production are also among these 32 countries.

In this context, we have planned to facilitate the participation of millers from Central and Eastern Europe, Baltic Countries, Russia, Ukraine, Kazakhstan, Turkey and other Central Asian Republics and Caucasus region countries where intense participation is expected. In addition, participations are expected from the USA, Middle East and Africa Regions. This conference and exhibition will bring together many sector stakeholders such as Grain, Flour, Pasta, Bulgur and Feed Producers and their suppliers and vendors such as Milling Machinery Suppliers, Laboratory Equipment Suppliers, Traders, Ingredients suppliers, Packaging Companies, Grain Storage Companies, Yiest Companies, Bakery Products Firms, Industrial Bread Bakers, Research Institutes and Colleges & Universities.

IAOM EURASIA Conference and Expo will be held on September 23-25, 2024 for post-harvest, coordinated with and hosted by Association of Grain Producers and Processors, Azerbaijan in Baku, Azerbaijan. Moreover, Ministry of Agriculture and Foresty, Türkiye, Ministry of Agriculture of Azerbaijan, Turkish Grain Board (TMO), Agragarian Service Agency of Azerbqijan, Black Sea Flour Industrialists Association(KUSAD) and Black Sea Exporters Union(KİB) will participate as a partners.

We are honored and happy to see and invite you among us at our IAOM Eurasia Conference and Exhibition, which will be held in Azerbaijan, Marriott Boulevard Hotel, Baku on September 23-25 2024. All details about the Conference and Exhibition are available at www. iaom-eurasia.info can be reached. Congress languages will be Turkish, English and Russian.

Dr. Eren Günhan Ulusoy
Director


Değerli Katılımcımız,

126 yıllık geçmişi ile International Association of Operative Millers(IAOM), tahıl değirmencileri ve ticaret temsilcilerini endüstri ile ilgili alanlarda eğitim ve öğretim fırsatlarının geliştirilmesi için bir araya getiren, tahıl değirmenciliği alanında dünyanın en büyük kar amacı gütmeyen meslek kuruluşudur. IAOM; ABD'de de 10 ve dünyanın diğer bölgelerinde 4 direktörlüğü ile fikirlerin, teknolojik ve eğitimsel fırsatların, yeni ürün ve hizmetlerin keşfi ve ağ oluşturma için uluslararası bir forum sunmaktadır.

IAOM'nin Avrasya Bölgesi, 2 milyardan fazla nüfusa ve toplam 7,1 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip 32 ülkeden oluşmaktadır. Aynı zamanda dünyanın en büyük buğday üreticileri ve un ihracatçıları da bu bölgede yer almaktadır. 71,6 milyon tonluk buğday üretimiyle dünyanın ilk 5 buğday üreticisinden biri olan Rusya, tek başına dünya buğdayının %10'unu ve Avrasya bölgesinin buğday üretiminin %30'unu temsil etmektedir. Bu 32 ülke arasında 25 milyon tonla Ukrayna, 16 milyon tonla Kazakistan ve 19 milyon ton buğday üretimiyle Türkiye de yer alıyor.

Bu kapsamda; Orta ve Doğu Avrupa, Baltık Ülkeleri, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Türkiye ve diğer Orta Asya Cumhuriyetleri ve yoğun katılımın beklendiği Kafkas bölgesi ülkelerinden değirmencilerin katılımını kolaylaştırmayı planladık. Ayrıca ABD, Orta Doğu ve Afrika Bölgelerinden de katılım beklenmektedir. Bu konferans ve sergi, Hububat, Un, Makarna, Bulgur ve Yem Üreticileri gibi birçok sektör paydaşı ile Değirmen Makinaları Tedarikçileri, Laboratuvar Ekipmanları Tedarikçileri, Tüccarlar, Malzeme Tedarikçileri, Paketleme Firmaları, Tahıl Depolama Firmaları, Yiest gibi tedarikçi ve bayilerini bir araya getirecektir.

IAOM EURASIA Konferansı ve Sergisi, hasat sonrasında 23-25 Eylül 2024 tarihlerinde Azerbaycan Tahıl Üreticileri ve İşleyicileri Birliği’nin koordine ve ev sahipliğinde Azerbaycan’ın Bakü kentinde gerçekleştirilecek. Ayrıca Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı, Azerbaycan Tarım Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO), Azerbaycan Tarım Hizmetleri Kurumu, Karadeniz Un Sanayicileri Derneği (KUSAD) ve Karadeniz İhracatçılar Birliği(KİB) ortak olarak katılacak.

23 -25 Eylül 2024 tarihlerinde Marriott Boulevard Hotel, Bakü’de gerçekleştirilecek olan IAOM Eurasia Konferans ve Sergimizde sizleri aramızda görmekten ve davet etmekten onur ve mutluluk duyuyoruz. Konferans ve Sergi ile ilgili tüm detaylarına www. iaom-eurasia.info sayfasından ulaşılabilir. Kongre dilleri Türkçe, İngilizce ve Rusça olacaktır.

Dr. Eren Günhan Ulusoy
Director